شرکت مهندسی تنظیم آزمون تجهیز

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه تات

طبق تعریف ، کالیبراسیون به روشهایی که با آنها می توان بین نتیجه یک دستگاه اندازه گیری یا یک سیستم اندازه گیری یا مقدار واحد اندازه گیری که توسط یک مرجع تحت شرایط مشخص نشان داده شده است گفته می شود .کالیبراسیون روشی است که باید در فواصل منظم انجام شود. با تأیید اینکه آزمایشگاه از میزان “خطا” در قرائت دستگاه اندازه گیری آگاه است ، وضعیت کار دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده را تأیید می کند.

به عبارت دیگر ، کالیبراسیون بخشی از تأیید اعتبار نتایج است. آزمایشگاههای کالیبراسیون معتبر دستگاه های اندازه گیری مربوط به پارامترهای مختلف : از جمله پارامترهای مختلف الکتریکی ، فشار ، دما ، طول ، حجم ، جرم ، قدرت و سختی را کالیبره می کنند.

سیستم مدیریت کیفیت یک آزمایشگاه کالیبراسیون معتبر مطابق با اصول استاندارد ISO 17025 است.

در این راستا شرکت مهندسی تنظیم آزمون تجهیز با توجه به نیاز صنایع و مراکز مختلفی که در این جهت گام برداشته اند، توانسته است خدماتی در خور مهیا کرده و با دریافت آکرودیته ISO 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و  صدور گواهینامه کالیبراسیون مطابق با الزامات آخرین استاندارد های مرتبط رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد.

آزمایشگاه کالیبراسیون برای دما :

 بسته به دما و روش کار ، ابزار اندازه گیری را در محدوده اندازه گیری مناسب درجه بندی می کنیم. مجموعه ما مجهز به وسیع ترین طیف دماسنج مقاومت استاندارد ، ترموکوپل است. برای هر کار کالیبراسیون مناسب ترین ابزار موجود است.

آزمایشگاه کالیبراسیون برای فشار :

ابزار اندازه گیری را در محدوده اندازه گیری مناسب ، بسته به دامنه فشار ، کالیبره می شود. برای کالیبراسیون ، در آزمایشگاه خود ، ما فقط همیشه از منابع با دقت بالا استفاده می کنیم. سطح تجهیزات در آزمایشگاه کالیبراسیون ما با جدیدترین ابزارها تکمیل شده است.

https://www.tat-eng.com

با ما در تماس باشید