شرکت مهندسی تنظیم آزمون تجهیز
02177659184

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

در صورتی که از دستگاه های اندازه‌گیری استفاده میکنید احتمالا میخواهید تا حد امکان دقیق باشند. متاسفانه ابزار های اندازه‌گیری بعد از گذشت مدتی دچار فرسودگی می‌شوند که بر دقت آنها تأثیر می‌گذارد. اگرچه این دستگاه ها قدیمی می‌شوند، اما می‌توانید با کالیبره کردن، دقت اندازه‌گیری آن ها را بهبود ببخشید و از نتایج دستگاه اطمینان حاصل کنید. فرآیند کالیبره کردن در محل خاصی با شرایط سخت گیرانه‌ای صورت میگیرد که به این محل آزمایشگاه کالیبراسیون می‌گویند.  

کالیبراسیون چیست؟

فرآیند استاندارد سازی یا تنظیم تجهیزات برای کمک به ارائه نتایج دقیق تر کالیبراسیون می‌نامند. در زمان انجام این کار، یک متخصص یکی از تجهیزات را آزمایش و نتایج آن را با یک دستگاه دیگر مقایسه میکند. اگر اندازه‌گیری با دقت قابل قبول باشد که توسط استاندارد معین تعیین میشود، مطابقت نداشته باشد، متخصص اقدام به انجام تنظیماتی می‌کند تا نتایج اندازه‌گیری به استاندارد برسد.

چه زمانی باید تجهیزات را کالیبره کنیم؟

با گذشت زمان دقت هر دستگاه اندازه‌گیری شروع به کاهش میکند. معمولا این کاهش دقت به دلیل فرسایش طبیعی قطعات، مختلف است. اما ممکن است به دلیل محیط نامناسب  یا شوک های مکانیکی و الکتریکی نیز رخ دهد. سرعت کاهش دقت این تجهیزات می‌ می‌تواند با توجه به شرایط محیطی آن متفاوت باشد. برای تجهیزاتی که کالیبره کردن آن ها انجام شد، گواهی کالیبراسیون صادر می‌گردد و ضمیمه دستگاه می‌شود.

سیستم مدیریت کیفیت یک آزمایشگاه کالیبراسیون معتبر مطابق با اصول استاندارد ISO 17025 است.

کالیبره کردن تجهیزات در محلی به نام آزمایشگاه کالیبراسیون صورت میگیرد. این آزمایشگاه باید تمامی استاندارد های لازم جهت تنظیم مجدد دستگاه ها را دارا باشد، یعنی بتواند دستگاه مورد نظر را با استاندارد های مورد تأیید مراجع (معمولا استاندارد های اندازه‌گیری ملی یا بین‌المللی) کالیبره، و به علاوه نتایج آن باید قابل مقایسه و دقیق باشد. آزمایشگاه شرکت تات در این راستا، با توجه به نیاز صنایع و مراکز مختلفی که در این جهت فعالیت دارند، خدماتی را در این حوزه ارائه می‌دهد. و با دریافت آکرودیته ISO17025 از مرکز تأییدصلاحیت ایران و صدور گواهینامه کالیبراسیون مطابق با الزامات آخرین استاندارد های مرتبط رضایت مشتریان را جلب می‌کند.

آزمایشگاه کالیبراسیون دما :

 بسته به دما و روش کار ، ابزار اندازه گیری را در محدوده اندازه گیری مناسب درجه بندی می کنیم. مجموعه ما مجهز به وسیع ترین طیف دماسنج مقاومت استاندارد ، ترموکوپل است. برای هر کار کالیبراسیون مناسب ترین ابزار موجود است.

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار :

ابزار اندازه گیری را در محدوده اندازه گیری مناسب ، بسته به دامنه فشار ، کالیبره می شود. برای کالیبراسیون ، در آزمایشگاه خود ، ما فقط همیشه از منابع با دقت بالا استفاده می کنیم. سطح تجهیزات در آزمایشگاه کالیبراسیون ما با جدیدترین ابزارها تکمیل شده است.

آزمایشگاه کالیبراسیون جریان سیالات (فلو):

کالیبراسیون فلو در آزمایشگاه تات به دو صورت مقایسه‌ای و وزنی(گروی متریک) صورت میگیرد. در نوع مقایسه ای، تجهیز تحت تست با یک فلو مرجع مقایسه میشود. نوع دوم به صورت وزنی یا گروی متریک، مقدار سیال در واحد زمان داخل مخزن جمع میشود و بعد از بدست آوردن وزن سیال، با فلوی تحت تست مقایسه میکنیم. برای تجهیزاتی که کالیبره کردن آن ها انجام میشود، گواهی کالیبراسیون صادر می‌گردد و ضمیمه دستگاه می‌شود.

https://www.tat-eng.com

مشاوره و خرید

error: Content is protected !!
×

 

سلام!

به شرکت مهندسی تات خوش آمدید

برای شروع مکالمه با کارشناس تات اینجا پیام بگذارید

×